טנרטניאב למג תופוק תורישל םיאבה םיכורב
 

כניסה לשירות

כניסה לשירות, יש להקליד את הפרטים המזהים שהונפקו לך

"עבור שירות קופות גמל וללחוץ על "כניסה לשירות

 

:קוד משתמש 

 

:מס' תעודת זהות 

 

:סיסמא 

כניסה לשירות   יש להקליד את קוד המשתמש והסיסמא בדיוק כפי שנמסרו לך ללא שינוי גודל האותיות
 
    
 
 
,לקוח נכבד
לצורך קבלת סיסמה ו/או
קוד משתמש, יש לפנות
לשירות הלקוחות
של קופת הגמל
.בה מתנהל חשבונך
פרטים בדף הבית
.של קופת הגמל